Särskilda rapporter

I serien Särskilda studier från Finanspolitiska rådet publiceras fördjupade studier av olika
aspekter på finanspolitiken.

Särskilda rapporter 2024

  • Economic inequality in Sweden.pdf

Särskilda rapporter 2022

  • Pensionssystemet och pensionärernas inkomster.pdf

Särskilda rapporter 2020

  • Ett enklare och effektivare skattesystem.pdf

Särskilda rapporter 2019

  • Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning.pdf