Internationellt

Intresset för finanspolitiska råd har vuxit sedan den globala finanskrisen och i EU-länder har oberoende finanspolitiska institutioner upprättats som ett led i den reformerade Stabilitets- och tillväxtpakten. De formella krav som ställs på oberoende finanspolitiska institutioner inom EU kan läsas här. Länk till annan webbplats.

Finanspolitiska rådet deltar i ett nätverk för Independent Fiscal Institutions i EU. Information om nätverket och dess aktiviteter finns på nätverkets egen hemsida. På hemsidan finns även mer information om finanspolitiska råd i olika europeiska länder.

Länk till nätverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Utöver de nationella oberoende finanspolitiska institutionerna finns ett råd på europeisk nivå, den s.k. Europeiska finanspolitiska nämnden (EFB). EFB:s uppgift är på ett översiktligt plan att uvärdera olika aspekter av EU:s finanspolitiska regelverk. Mer information om EFB finns här Länk till annan webbplats..

IMF:s översikt över finanspolitiska regler i olika länder kan laddas ner här:

Fiscal Rules Dataset Länk till annan webbplats.