Årsrapporter

Rådets uppgift fullföljs framför allt genom publiceringen av rapporten Svensk finanspolitik som lämnas till regeringen en gång per år. Rapporten ska kunna användas som ett underlag bland annat för riksdagens granskning av regeringens politik.

I samband med att rapporten överlämnas i maj publiceras även en sammanfattning på engelska på hemsidan.

Årsrapport 2024

 • Svensk finanspolitik 2024.pdf
 • Diagramunderlag 2024.xlsx

Årsrapport 2023

 • Svensk finanspolitik 2023.pdf
 • Sammanfattning.pdf
 • Diagram Svensk finanspolitik 2023.xlsm
 • Errata Svensk finanspolitik 2023.pdf

Årsrapport 2022

 • Svensk finanspolitik 2022.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2022.pdf

Årsrapport 2021

 • Svensk finanspolitik 2021.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2021.pdf

Årsrapport 2020

 • Svensk finanspolitik 2020.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2020.pdf

Årsrapport 2019

 • Svensk finanspolitik 2019.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2019.pdf

Årsrapport 2018

 • Svensk finanspolitik 2018.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2018.pdf

Årsrapport 2017

 • Svensk finanspolitik 2017.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2017.pdf

Årsrapport 2016

 • Svensk finanspolitik 2016.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2016.pdf

Årsrapport 2015

 • Svensk finanspolitik 2015.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2015.pdf

Årsrapport 2014

 • Svensk finanspolitik 2014.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2014.pdf

Årsrapport 2013

 • Svensk finanspolitik 2013.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2013.pdf

Årsrapport 2012

 • Svensk finanspolitik 2012.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2012.pdf

Årsrapport 2011

 • Svensk finanspolitik 2011.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2011.pdf

Årsrapport 2010

 • Svensk Finanspolitik 2010.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2010.pdf

Årsrapport 2009

 • Svensk finanspolitik 2009.pdf
 • Sammanfattning Svensk finanspolitik 2009.pdf

Årsrapport 2008

 • Svensk finanspolitik 2008.pdf