Underlagsrapporter

Rådet publicerar underlagsrapporter av fristående forskare och utredare. Dessa fördjupade studier, som behandlar olika aspekter av finanspolitiken, publiceras i skriftserien Studier i finanspolitik.

Underlagsrapporter 2024

 • Gymnasial yrkesutbildning för arbetslösa.pdf
 • Klimatomställningens fördelningseffekter.pdf

Underlagsrapporter 2022

 • 2022-1 Hagen, Laun och Palme - Pensionssystemet och pensionärernas inkomster 1991-2019.pdf
 • 2022-2 Konjunkturinstitutet - Offentligfinansiella scenarier med lägre arbetskraftsutbud.pdf
 • 2022-3 Mauritsen och Kjellström - Klimatförändring, effekter och anpassning.pdf

Underlagsrapporter 2021

 • 2021-1 Jäntti och Roine - Får varje generation högre inkomster än sina föräldrar.pdf

Underlagsrapporter 2020

 • 2020-1 Graetz - Technological change and the Swedish labour market.pdf
 • 2020-2 Sigonius - Stresstest av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.pdf

Underlagsrapporter 2019

 • 2019-1 Kopsch - Reglering av hyresmarknader.pdf

Underlagsrapporter 2018

 • 2018-1 Karlsson - Neutralt eller inte? Språkliga analyser av Finanspolitiska rådets sammanfattningar och pressmeddelanden.pdf
 • 2018-2 Ryner och Sigonius - Påverkan på de offentliga finanserna vid en avveckling av vidareutlåningen till Riksbanken.pdf
 • 2018-3 Leeper - Sweden's Fiscal Framework and Monetary Policy.pdf

Underlagsrapporter 2017

 • 2017-1 Donner, Englund och Persson - Distributional effects of deregulating the Stockholm rental housing market.pdf
 • 2017-2 Ryner - Beräkning av S35-indikatorn.pdf
 • 2017-3 Stockhammar - Utvärdering av regeringens prognoser.pdf

Underlagsrapporter 2016

 • 2016-1 Aldén och Hammarstedt - Flyktinginvandring, sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser.pdf
 • 2016-2 Boschini - Regeringen och den ekonomiska jämställdheten.pdf
 • 2016-3 Englund - En mer neutral kapitalbeskattning.pdf
 • 2016-4 Flood - Effekter av ökad beskattning på arbetsinkomster.pdf
 • 2016-5 Ryner - Fördelningseffekter av begränsade ränteavdrag.pdf

Underlagsrapporter 2015

 • 2015-1 Börjesson och Eliasson - Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar.pdf
 • 2015-2 Corsetti and Müller - Fiscal multipliers: Lessons from the great recession for small open economies.pdf
 • 2015-3 Konjunkturinstitutet - Fördelningseffekter av sex förslag ur budgetpropositionen för 2015.pdf

Underlagsrapporter 2014

 • 2014-1 Bengtsson, Edin och Holmlund - Löner, sysselsättning och inkomster - ökar klyftorna i Sverige.pdf
 • 2014-2 Niepelt - Financial Policy.pdf
 • 2014-3 Konjunkturinstitutet - Analys av rörelser i inkomstfördelningen vid införande av jobbskatteavdrag.pdf
 • 2014-4 Konjunkturinstitutet - Den offentliga sektorns skulder och tillgångar.pdf

Underlagsrapporter 2013

 • 2013-1 Molander och Holmquist - Reformning Sweden's budgetary institutions.pdf
 • 2013-2 Konjunkturinstitutet - Effekter på inkomstfördelning och arbetsutbud av olika regelförändringar simulerade med FASIT.pdf
 • 2013-3 Statens väg- och transportforskningsinstitut - Systemfel i transportsektorn.pdf
 • 2013-4 Steigum - Sovereign wealth funds for macroeconomic purposes.pdf
 • 2013-5 Sørensen - The Swedish housing market Trends and risks.pdf

Underlagsrapporter 2012

 • 2012-1 Hagist, Moog and Raffelhüschen - A generational accounting analysis of Sweden.pdf
 • 2012-2 Hjelm och Robling - Utveckling av de offentliga finanserna till 2020 vid fem olika makroekonomiska scenarier.pdf
 • 2012-3 Marthin - Measuring mismatch in the Swedish labour market.pdf
 • 2012-4 Roine - Varför ska vi bry oss om fördelningsfrågor.pdf
 • 2012-5 Lindquist och Wadensjö - Inkomstfördelning bland pensionärer.pdf
 • 2012-6 Waldenström - Regeringen och ojämlikheten En gransning av budgetens fördelningspolitiska redogörelser 1992-2011.pdf

Underlagsrapporter 2011

 • 2011-1 Bennmarker, Calmfors and Larsson - Wage formation and the Swedish labour market reforms 2007-2009.pdf
 • 2011-2 Bergman - Tidsbestämning av svensk konjunktur 1970-2010.pdf
 • 2011-3 Fredriksson och Vlachos - Reformer och resultat - kommer regeringens utbildningsreformer att ha någon betydelse.pdf

Underlagsrapporter 2010

 • 2010-1 Bergman - Hur varaktig är en förändring i arbetslösheten.pdf
 • 2010-2 Bergman - Har finanspolitiken omväda effekter under omfattande budgetsaneringar.pdf
 • 2010-3 Huixin and Leeper - Sovereign debt risk premia and fiscal policy in Sweden.pdf
 • 2010-4 Dreyer Lassen - Fiscal consolidation in advanced industrialized democracies.pdf
 • 2010-5 Hägglund och Thoursie - De senaste reformerna inom sjukförsäkringen.pdf
 • 2010-6 Pissarides - Regular education as a tool of counter-cyclical employment policy.pdf
 • 2010-7 Skedinger - Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen.pdf
 • 2010-8 Calmfors - Fiscal policy coordination in Europe.pdf
 • 2010-9 Calmfors - The role of independent fiscal policy institutions.pdf

Underlagsrapporter 2009

 • 2009-1 Bergström - Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009.pdf
 • 2009-2 Flodén - Automatic fiscal stabilizers in Sweden 1998-2009.pdf
 • 2009-3 Forslid och Ullveit-Moe - Industripolitik för den svenska fordonsindutrin.pdf
 • 2009-4 Krueger and Lindahl - An evaluation of selected reforms to education and labour market policy in Sweden.pdf
 • 2009-5 Molander - Net wealth analysis and long-term fiscal policymaking.pdf
 • 2009-6 Nordström Skans - Varför är den svenska ungdomsarbetslösheten så hög.pdf
 • 2009-7 Sjögren Lindquist och Wadensjö - Arbetsmarknaden för de äldre.pdf

Underlagsrapporter 2008

 • 2008-1 Auerbach - Long-term objectives for government debt.pdf
 • 2008-2 Beetsma - A survey of the effects of discretionary fiscal policy.pdf
 • 2008-3 van der Ploeg - Structural reforms, public investment and the fiscal stance.pdf
 • 2008-4 Forslund - Den svenska jämviktsarbetslösheten.pdf
 • 2008-5 Molander och Paulsson - Vidareutveckling av det finanspolitiska ramverket.pdf
 • 2008-6 Westermark - Lönebildningen i Sverige 1960-2009.pdf
 • 2008-7 Öberg - Incitamentseffekter av slopad fastighetsskatt.pdf