Ledamöter i rådet

Bild på Lars Heikensten

Lars Heikensten

Ordförande

Ekonomie doktor i nationalekonomi och har i huvudsak arbetat som ämbetsman. Han har bland annat varit chefekonom på Riksgäldskontoret, avdelningschef på Finansdepartementet och chefekonom på Handelsbanken. Mellan 1995 och 2003 var han vice riksbankschef med särskilt ansvar för penningpolitik; mellan 2003 och 2006 var han riksbankschef. Därefter var han åren 2006–2011 svensk medlem av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Åren 2011-2020 var han verkställande direktör i Nobelstiftelsen.

Bild på Lisa Laun

Lisa Laun

Vice ordförande

Docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Hennes forskning handlar bl.a. om arbetsmarknad och socialförsäkring med fokus på de äldre.

Bild på Jesper Roine

Jesper Roine

Ledamot

Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning fokuserar bl.a. på frågeställningar inom områden som ekonomisk ojämlikhet, politisk ekonomi, offentlig ekonomi och ekonomisk utveckling.

Bild på Runar Brännlund

Runar Brännlund

Ledamot

Runar Brännlund är professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet och hans forskning handlar framför allt om miljö-, energi- och naturresursfrågor.

Bild på Annika Sundén

Annika Sundén

Ledamot

Annika Sundén är docent i nationalekonomi och har bred erfarenhet inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Hon har haft ledande positioner inom Arbetsförmedlingen, Sida, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan.

Tidigare ledamöter

Per-Ola Eriksson

Karolina Ekholm

Ann-Sofie Kolm

Martin Flodén

Torben Andersen

Lars Calmfors

Laura Hartman

Lars Tobisson

Erik Åsbrink

Michael Bergman

Helena Svaleryd

Lars Jonung

Steinar Holden

Eva Lindström

Irma Rosenberg

Anders Björklund

John Hassler

Oskar Nordström Skans

Yvonne Gustafsson

Hilde C Bjornland

Cecilia Hermansson

Peter Englund

Bertil Holmlund

Harry Flam

Kari Lotsberg

Ragnar Torvik

Åsa Hansson

Lina Aldén

Pär Österholm

Annette Alstadsæter

Mats Dillén

Anna Seim