Tillgänglighetsredogörelse för fpr.se

Finanspolitiska rådet står bakom den här webbplatsen. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Nedan beskrivs hur Finanspolitiska rådet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Äldre rapporter och analyser publicerade som pdf-filer innehåller brister. Bland annat saknar tabeller korrekta tabellrubriker, grafer och diagram saknar alternativ text. Finanspolitiska rådet bedömer att det inte möjligt att justera äldre publikationer på grund av dokumentens omfattning. Nya pdf:er kommer att justerats och förbättrats ur tillgänglighetssynpunkt, bland annat genom att bilder och andra grafiska element ska få alternativ text och tabeller ska bli korrekt taggade.

Rapportera brister på webbplatsen

Om det finns delar av webbplatsen som du inte kan använda eller om du vill rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet gör du det på info@fpr.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till dem om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Gör din anmälan här på digg.se Länk till annan webbplats..

 

Senast uppdaterad 15 augusti 2023