Pressmeddelanden

Pressmeddelanden 2024

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2024.pdf

Pressmeddelanden 2023

 • Pressmeddelande årlig rapport.pdf

Pressmeddelanden 2022

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2022.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Pensionssystemet och pensionärernas inkomster.pdf

Pressmeddelanden 2021

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2021.pdf

Pressmeddelanden 2020

 • PRESSMEDDELANDE Ett enklare och effektivare skattesystem.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2020.pdf

Pressmeddelanden 2019

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2019.pdf

Pressmeddelanden 2018

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2018.pdf

Pressmeddelanden 2017

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2017.pdf

Pressmeddelanden 2016

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2016.pdf

Pressmeddelanden 2015

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2015.pdf

Pressmeddelanden 2014

 • PRESSMEDDELANDE Rådets syn på de offentliga finanserna.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2014.pdf

Pressmeddelanden 2013

 • PRESSMEDDELANDE Extern utvärdering av rådets arbete.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2013.pdf

Pressmeddelanden 2012

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2012.pdf

Pressmeddelanden 2011

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2011.pdf

Pressmeddelanden 2010

 • PRESSMEDDELANDE Skrivelse till regeringen om rådets oberoende.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2010.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Remissyttrande om överskottsmålet.pdf

Pressmeddelanden 2009

 • PRESSMEDDELANDE Kommentar till budgetpropositionen för 2010.pdf
 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2009.pdf

Pressmeddelanden 2008

 • PRESSMEDDELANDE Svensk finanspolitik 2008.pdf

Pressmeddelanden 2007

 • PRESSMEDDELANDE Finansdepartementets beslut om rådets bildande.pdf