Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

 • Inbjudan till webbinarium om finanspolitiska ramverk i Norden  27 mars 2020

  Finanspolitiska rådet samordnar den 3:e april tillsammans med Nordiska ministerrådet en konferens om finanspolitiska ramverk i Norden.Dag och tid: 3:e april kl. 09:30–11.30 Registrering: https://www.lyyti.fi/reg/fiscalreport På seminariet presenterar Lars Calmfors en ny rapport som jämför de finanspolitiska ramverken i de nordiska länderna. Utöver presentationen hålls två paneldiskussioner.Seminariet hålls på engelska. För program och medverkande se inbjudanPDF.
 • Lars Heikensten föreslås som ny ordförande, och Annette Alstadsæter och Mats Dillén som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet  22 januari 2020

  Harry Flam, Kari Lotsberg och Ragnar Torvik lämnar sina uppdrag i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från den valberedning som finns vid myndigheten. Valberedningen har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Lars Heikensten till ny ordförande samt Annette Alstadsæter och Mats Dillén som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2020.PressmeddelandePDF
 • Swedish Fiscal Policy 2019  30 augusti 2019

  The report Swedish Fiscal Policy (published in Swedish on May 7th) is now avaliable in english.Swedish Fiscal Policy 2019PDF
 • Inspelning från konferensen om bostadspolitiken  19 juni 2019

  Nu finns inspelningen av vår konferens om bostadspolitiken den 13 juni upplagd tillsammans med bilder från presentationerna.Konferens om bostadspolitiken, 13 juni 2019
 • Konferens om bostadspolitiken  13 juni 2019

  Finanspolitiska rådet anordnar en konferens om bostadspolitiken. Finanspolitiska rådet ska verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. Rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom sina verksamhetsområden. I år har vi beställt en underlagsrapport om regleringar av privata hyresmarknader i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Österrike, Tyskland och Storbritannien. Rapporten är skriven av Fredrik Kopsch.Rådet har i år även skrivet en egen rapport där vi analyserar hur hushållen påverkas av friare hyressättning och likformig fastighetsbeskattning, som publiceras i samband med konferensen.Rådets rapport kommenteras av Robert Boije (doktor i nationalekonomi och chefsekonom på SBAB) och Robert Östling (docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm).Moderator är journalisten Åsa Julin.Tid: Torsdagen den 13 juni, kl. 09.15–11.30.
  Plats: IVA:s Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.
  Konferensen är avgiftsfri och öppen för alla. Anmälan görs till konferens@fpr.se senast den 12/6.Inbjudan till konferensenPDFBilder från presentationerna
  Finanspolitiska rådets presentation
  Fredrik Kopsch