Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@fpr.se
www.fpr.se

Nyheter via RSS och sociala medier

Få information om Finanspolitiska rådets rapporter, pressmeddelanden, konferenser och andra nyheter som ett RSS-flöde i webbläsaren:

Följ rådet på Twitter och YouTube: