Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

PRESSTRÄFF 16 OKTOBER 2014

Rådet ger sin syn på de offentliga finanserna

Finansministern presenterade vid en presskonferens den 13 oktober regeringens syn på det ekonomiska läget och de offentliga finanserna. Med anledning av det höll Finanspolitiska rådet en pressträff för att ge sin syn på de offentliga finanserna och överskottsmålet.

PressmeddelandePDF

Presentation från pressträffenPDF