Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 18 MAJ 2016

Svensk finanspolitik 2016

Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2016 publicerades den 16 maj. I rapporten diskuteras bland annat stabiliseringspolitiken, överskottsmålet och utgiftstaket, långsiktig hållbarhet, regeringens arbetslöshetsmål, asylinvandring och integration på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, ekonomisk jämställdhet, infrastrukturinvesteringar och klimatpolitiken.

Rådet presenterade rapporten på en konferens den 18 maj. Rapporten kommenterades av Annika Winsth (chefsekonom Nordea), Bettina Kashefi (chefsekonom SKL) och Fredrik Andersson (professor i nationalekonomi vid Lunds universitet).

Rådets presentationPDF

Annika Winsths presentationPDF
Bettina Kashefis presentationPDF