Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Fleminggatan 7

Tel: 08-453 59 90

info@fpr.se
www.fpr.se

KONFERENS 17 MAJ 2017

Svensk finanspolitik 2017

Finanspolitiska rådets rapport ”Svensk finanspolitik 2017” publicerades den 15 maj. Med anledning av det hölls idag en konferens, där rådet presenterade rapportens viktigaste slutsatser.

Rapporten kommenterades av Susanne Ackum (tidigare riksrevisor och statssekreterare vid finansdepartementet) och Olof Johansson-Stenman (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet).

Moderator var Annika Creutzer från Creutzer & Co.

Bilder från presentationerna
Harry FlamPDF
Susanne AckumPDF
Olof Johansson-StenmanPDF

Video från konferensen